Antwort Jak dlouho žila královna Viktorie? Weitere Antworten – Jak dlouho vladla Kralovna Viktorie

Jak dlouho žila královna Viktorie?
Délka vlády

Viktorie vládla 63 let a 7 měsíců, což ji učinilo do té doby nejdéle vládnoucím britským či anglickým panovníkem (o více než čtyři roky překonala Jiřího III., svého děda). Během vlády zažila 10 různých ministerských předsedů a 19 jejich jmenování.Poté, co britské kolonie získávaly nezávislost, se stala královnou několika nově osamostatněných zemí. Některé z nich později změnily svůj status na republiku. Na královském trůně strávila 70 let a 214 dní, což ji řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucími panovníky po Ludvíku XIV.Viktorie, narozená jako Alexandrina Victoria, byla královna Spojeného království Velké Británie a Irska od 20. června 1837 a první císařovna Indie od 1. května 1876, obojí do své smrti. Doba její vlády trvala 63 let a 7 měsíců, což je druhé nejdelší období vlády britského panovníka.

Kde žila královna Viktorie :

Buckinghamský palác
Adresa London SW1A 1AA, Westminster, Spojené království
Souřadnice 51°30′3,6″ s. š., 0°8′31,2″ z. d.
Wikimedia | © OpenStreetMap
Další informace

V kolika letech se stala Viktorie královnou Anglie

v roce 1837 královnou. Bylo jí pouhých 18 let. V prvních letech vlády jí se státnickým břemenem pomáhal premiér lord Melbourne, rádcem jí byl i strýc (matčin bratr), belgický král Leopold. Později se Viktorie opírala například o diplomatický um ministerského předsedy Benjamina Disraeliho.

Jak říkat Viktorie : Domácky se jméno užívá jako Viktorka, Viki, Vikina, Vikinka, Vikuš, Vikuška, Víťa, Vitunka, také Torka, Tora aj. Jméno se jako Viktória vyskytuje také ve slovenštině. Angličtina jméno zná jako Victoria nebo Victorine.

Smrt Alžběty II., královny Spojeného království a dalších 14 států, nastala 8. září 2022, kdy panovnice zemřela ve věku 96 let na svém letním sídle, zámku Balmoral ve Skotsku. Alžběta II.

6. února 1952, Sandringham House, Velká Britániekrál Jiří VI. / Úmrtí

Kdy se stala Elizabeth kralovnou

Přípravy na korunovaci královny Alžběty II. začaly v momentě, kdy v únoru 1952 usedla na trůn. Korunována královnou však byla až o 16 měsíců později – 2. června 1953.Viktoriánské období je historická etapa vývoje Spojeného království v době vlády královny Viktorie od června 1837 do ledna 1901. Bylo to období prosperity Britského impéria, průmyslových inovací a rozvoje vzdělané střední třídy britské společnosti.Jméno Viktorie má 13687 lidí, je na 140. místě a věkový průměr je 11 let.

KATEŘINA 1 395 11. FILIP 198 11. FILIP 1 746 11. VIKTORIE 128 12.

Kolik dětí měla královna : Děti a vnoučata

Philip měl s Alžbětou čtyři děti (Charles, Anne, Andrew a Edward), první dvě se narodily ještě před tím, než se Alžběta stala královnou.

Koho nechala popravit Alzbeta 1 : Přesně před 435 lety začal proces proti královně Marii Stuartovně. Ta měla plánovat sesazení z trůnu anglické královny Alžběty I., své starší prasestřenice. Proces vyústil v Mariinu krutou popravu.

Který britský panovník koktal

Eduard VIII. se vyznačoval jedním z největších skandálů dynastie, neboť v prosinci 1936, pouhý rok po své korunovaci, abdikoval na trůn kvůli lásce k americké rozvedené ženě. Novým panovníkem se stal jeho mladší bratr Albert, který měl vadu řeči (koktal) a na trůn nastoupil jako Jiří VI. Eduard VIII.

Jiří z Poděbrad měl podporu kališnické šlechty a měšťanstva. Českou šlechtou byl přijat za krále v roce 1458 – první skutečná volba českého krále. Je nazýván „králem dvojího lidu“ (katolíků a kališníků). Jiří byl uznán i papežem za českého krále za slib, že bude bojovat proti kacířství.Celý svět ji považoval za nenahraditelnou a věčnou. I když jí bylo už 96 let, stále jsme měli na paměti, že její matka se dožila požehnaných 101 let. Všichni doufali, že Alžběta II., nejdéle vládnoucí britský monarcha, pokoří kromě rekordu panovnického i rekord věkový.

Jak se dá rikat Viktorii : Domácky se jméno užívá jako Viktorka, Viki, Vikina, Vikinka, Vikuš, Vikuška, Víťa, Vitunka, také Torka, Tora aj. Jméno se jako Viktória vyskytuje také ve slovenštině. Angličtina jméno zná jako Victoria nebo Victorine.