Antwort Jak dlouho funguje datová schránka? Weitere Antworten – Jak dlouho vydrží zpráva v datové schránce

Jak dlouho funguje datová schránka?
Datové zprávy se v seznamu uchovávají po 90 dnů ode dne doručení přihlášením (nikoliv ode dne dodání a nikoliv ode dne doručení fikcí).z důvodu výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osobní svobodě, apod. K vlastnímu zrušení datové schránky dochází až uplynutím tří let od znepřístupnění datové schránky z důvodu úmrtí či výmazu ze zákonem stanovené evidence.Pokud si někdo neaktivuje datovou schránku sám a nechá to na nás, tak na to má zcela nepochybně právo a neporušuje zákon. Nehrozí mu rovněž ani žádná sankce, ale sám sebe připravuje o možnost se s datovou schránkou seznámit, naučit se s ní pracovat a vyzkoušet si některé věci v tom prostředí.

Jak se dozvím že mi byla zřízena datová schránka : Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.

Co stojí datová schránka

Často se ptáte

  • Aby vám žádná datová zpráva neunikla, můžete si z portálu datových schránek.
  • Zřízení i používání datové schránky je pro komunikaci s úřady zdarma.
  • Datové schránky mají kromě úřadů a fyzických osob také firmy, OSVČ, právnické osoby a další zákonem stanovené subjekty.

Jak prodlouzit datovou schránku : V klientském portálu datových schránek je zabudován nástroj pro udržování aktuální digitální kontinuity datových zpráv: jeho prostřednictvím lze ke starší datové zprávě přidat další časové razítko, a tím prodloužit možnost ověření elektronické pečeti na datové zprávě (typicky o dalších 5 let).

V případě, že dojde ke zrušení živnosti, dochází k znepřístupnění datové schránky automaticky na základě výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (např. ukončení podnikání, úmrtí, omezení na osobní svobodě).

V případě, že uživatel datové schránky si nevyzvedne ve stanovené lhůtě své přístupové údaje, ztratí je, nebo má podezření na jejich zneužití, atp., může požádat o vydání nových přístupových údajů. Nevyzvednutou zásilku s přístupovými údaji již nelze zasílat znovu, přístupové údaje jsou po nevyzvednutí zneplatněny.

Jak zrušit datovou schránku fyzické osoby

Jak zrušit datovou schránku Pro OSVČ je od roku 2023 „datová schránka fyzické podnikající osoby“ povinná. Znepřístupnit ji proto nemůžete. Jediným způsobem, jak se datové schránky zbavit, tak bude ukončení podnikatelské činnosti.V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, může požádat o jejich zneplatnění a vydání nových. Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek.V současnosti je cena jedné placené zprávy sjednocena na 10 Kč bez ohledu na způsob placení.

Datová schránka vám umožní posílat elektronické dokumenty orgánům veřejné moci zcela zdarma.

Jak zjistit přihlašovací údaje k datové schránce : Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení oprávněné osoby do schránky FO nebo PFO přes Identitu občana mohou být žadateli vydány okamžitě, a to tak, že jsou mu zobrazeny na obrazovku.

Kolik stojí zrušení živnostenského oprávnění : žádost o zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku, přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (CzechPOINT) podle § 72 živnostenského zákona 50,- Kč.

Co mám dělat když nechci datovou schránku

Mám pozastavenou živnost a dostal jsem dopis s přístupovými údaji – jak můžu zrušit DS Datovou schránku není možné zrušit, pouze znepřístupnit, a to v případě zrušení živnosti.

Žádost o zrušení lze provést elektronicky, ale i na Czech POINT. Na Czech POINT je třeba změnový list přinést a požádat o Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72). Za podání se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč. Na provedení změny (výmazu ze živnostenského rejstříku) má úřad 30 dní.Pokud se do datové schránky nepřihlásíte, bude datová zpráva považovaná za doručenou desátým dnem od jejího dodání do datové schránky. Od momentu kdy je datová zpráva doručená běží například zákonné lhůty pro odpověď. Nezapomeňte si nastavit zasílání upozornění na nové datové zprávy.

Kde najdu přihlašovací údaje k datové schránce : Přístupové údaje jsou zasílány:

  1. do Datové schránky fyzické osoby nebo.
  2. poštou na adresu Pověřené osoby nebo Administrátora, kterou zadala oprávněná osoba při zadávání žádosti o zřízení účtu Pověřené osoby nebo Administrátora.