Antwort Jak archivovat datové zprávy? Weitere Antworten – Jak uložit zprávu z datové schránky

Jak archivovat datové zprávy?
Uložení celé datové zprávy na disk

  1. Ve spodní části okna DETAIL ZPRÁVY klepněte na tlačítko STÁHNOUT ZPRÁVU (ZFO).
  2. Datová zpráva se uloží ve formě binárního souboru s příponou ZFO do složky, kterou užíváte jako úložiště stažených souborů.

Stačí ale v Portálu občana navštívit Nastavení – Datové schránky a povolit Automaticky archivovat datové zprávy. Uložené zprávy pak najdete uvnitř této služby. 📥 Potřebujete si uchovat staré zprávy z datové schránky Nově to jde pohodlněji!Nad záznamem datové zprávy stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku a v té zvolit povel Vyhodit do koše. Druhou možností je zvolit povel Zpráva / Vyhodit do koše v hlavní nabídce při označeném záznamu zprávy. Záznam zprávy lze též po označení odstranit stisknutím klávesy Delete.

Jak poznám že byla datová zpráva doručena : Informace v seznamu přijatých datových zpráv

Pokud je v pravém sloupci v seznamu přijatých datových zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy Vám byla datová zpráva dodána do schránky (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do schránky.

Jak dlouho vydrzi zprávy v datove schrance

Každý nový uživatel datové schránky má možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě 20 zpráv bez jakýchkoliv závazků. Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce zdarma.

Jak konvertovat zprávu z datové schránky : Konverze celé datové zprávy

  1. Klepněte myší na odkaz DALŠÍ MOŽNOSTI a poté ZKONVERTOVAT ZPRÁVU.
  2. V následně otevřeném okně klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Odeslat ke konverzi.
  3. Po odeslání ke konverzi se okno doplní o informace potřebné pro převzetí konvertovaného výstupu.

Každý nový uživatel datové schránky má možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě 20 zpráv bez jakýchkoliv závazků. Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce.

Upozornění je možné si nastavit v Portálu občana nebo Klientského portálu datových schránek, případně v obou portálech. Všechny datové zprávy budou ve vaší datové schránce automaticky uchovávány po dobu 90 dnů a pak budou smazány.

Jak dlouho vydrží zpráva v datové schránce

Každý nový uživatel datové schránky má možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě 20 zpráv bez jakýchkoliv závazků. Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce zdarma.Stačí v nastavení datové schránky v záložce „Informace o schránce“ zvolit možnost „Zobrazení v seznamu DS“ a zde zaškrtnout volbu „Zakázat zobrazení v seznamu datových schránek“. Přibližně do tří hodin pak dojde k výmazu Vašich údajů.Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.

Klepnutím na šipku vpravo v poli Podle data dodání otevřete nabídku s položkami Podle data dodání, ID odesílatele a Podle ID zprávy. Zde výběr upřesníte podle datového rozsahu nebo díky znalosti ID odesílatele či ID datové zprávy. Vyhledání položek datových zpráv zahájíte stiskem tlačítka Vyhledat.

Co znamená zkonvertovat v datové schránce : Při konverzi dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru do listinné podoby může být dokument v datové zprávě nebo datovém souboru uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT převeden do listinné podoby.

Jak stáhnout Prilohu z datové schránky : Z archivu ve formátu ZIP lze pak jednotlivé soubory kdykoliv snadno extrahovat. Požadavek na stažení přílohy jako celku vznesete klepnutím na tlačítko Další možnosti v pravém dolním rohu okna s detailem datové zprávy a dále pak spuštěním příkazu Stáhnout všechny přílohy v zip archivu.

Jak se úřad dozví že mám datovou schránku

Nepotřebujete k tomu navíc žádný elektronický podpis, který byste si jinak museli složitě vyřizovat a platit. Úřady budou na dokument zaslaný datovou schránkou nahlížet stejně, jako byste jej osobně podepsali.

Ministerstvo vnitra si ale původní představu rozmyslelo. „Datové schránky jsou bezpečným a moderním způsobem komunikace se státem, nechceme ale k jejich užívání nikoho nutit. Proto povinnost používat datové schránky od začátku roku 2023 pro fyzické osoby rušíme,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan.Jak mohu zrušit datovou schránku Datovou schránku je možné jejím držitelem znepřístupnit, nikoli zrušit.

Jak se vymazat z registru datových schránek : Stačí v nastavení datové schránky v záložce „Informace o schránce“ zvolit možnost „Zobrazení v seznamu DS“ a zde zaškrtnout volbu „Zakázat zobrazení v seznamu datových schránek“. Přibližně do tří hodin pak dojde k výmazu Vašich údajů.