Antwort Co znamená jméno Zuzka? Weitere Antworten – Co znamená Zuzka

Co znamená jméno Zuzka?
Vzniklo ze slova "šošanná", což znamená lilie, vodní lilie, lotos nebo růže. Je více než pravděpodobné, že jeho kořeny sahají až do Persie nebo starověkého Egypta. U nás se jedná o velmi oblíbené jméno. Domácí podoby: Zuza, Zuzka, Zuzinka, Zuzanka, Zuzička, Zuzi.Domácky se jméno užívá jako Zuzka, Zuza, Zůza, Zuzi, Zuzík, Zuzanka, Zuzinka, Zuzina, Zuzička aj.Podle českého občanského kalendáře má toto jméno svátek 11. srpna. Další varianty jsou Suzana, Susana, Zusana, Zuzanna, Susanna, Suzanna a Shoshana.

Co znamená jméno Veronika : Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo "fere", resp. sloveso "ferein" s významem "nést", druhá část jména "niké" se z řečtiny překládá jako "vítězství". Jméno Veronika tak znamená "ta, která přináší vítězství", "nositelka vítězství", "vítězka".

Jak říkat Zuzce

Doma jí říkáme Zuzka, Zuzča, Zuzi, Zůza, Zuzík, Zuzanka, Zuzinka, Zuzlinka a tak dále.

Kolik je v ČR Zuzan : Jméno Zuzana má 61382 lidí, je na 48. místě a věkový průměr je 35 let.

Zuzana slaví svátek dne 11.08. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina.

Jméno Zuzana má 61382 lidí, je na 48. místě a věkový průměr je 35 let.

Jak se říká zuzane

Domácky se jméno užívá jako Zuzka, Zuza, Zůza, Zuzi, Zuzík, Zuzanka, Zuzinka, Zuzina, Zuzička aj. Jméno Zuzana je oblíbené nejenom v Čechách, ale po celém světě.Ženské křestní jméno, jehož původ není zcela zřejmý. Bývá spojováno s ruskou nebo bulharskou variantou jména Helena. Jeho význam by tedy znamenal pochodeň nebo světlo. Další původ je spojován s převzetím z anglického jména Eleanora do keltského jazyka, jeho význam značí soulad a svornost.Původ má v řeckém monos, což znamená „jediná“, „jedinečná“, „sama“, „osamělá“. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tj. (po)radit, přeneseně tedy „rádkyně“, případně že jméno pochází z fénického jazyka a znamená „bohyně“.

Například mezi lety 2006 až 2013 bylo pojmenováno pouze 13 dětí jako Adolf. Podobný vývoj se dá vysledovat i v České republice. Adolfů stále ubývá a dnes u nás má toto jméno kolem 2500 osob.

Co znamená jméno Zoe : Ženské křestní jméno Zoe pochází z řečtiny. Základem jména je řecké slovo "zóé" s významem "život". Jméno se tak překládá jako "život", také "živá", "živoucí", "životadárná". Jednička je typickým vůdcem, její schopnosti jsou výjimečné a umí se v každém prostředí dostat do popředí.

Co znamená jméno Aurora : Aurora je ženské křestní jméno latinského původu. Vykládá se jako „ranní červánky, jitřenka“. České jméno s podobným významem je Zora.

Co znamená jméno Maria

Jméno Marie může také vycházet z aramejské podoby jména *Marjam s významem paní, krásná nebo kapka moře. Další podoby jména Maria jsou Mária, Marie, Maria, Mary, Marion, Maire, Maura, Marija.

Mia je původem domácká podoba jmen Maria, Amelia, Amalia, Emilia, Miriam a Hermiona. Slovo mia v italštině a mía španělštině znamená moje. Podobně znějící japonské jméno Mija (nebo Miya) znamená svatyně, stále více krásná v japonském přepise.

Adolf
Původ germánský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 2 632
Pořadí podle četnosti 280.

Kolik jmen je v Česku : Databáze obsahuje 412 387 unikátních příjmení a 147 511 unikátních jmen.