Antwort Co znamená Get Used to? Weitere Antworten – Kdy se používá Get Used to

Co znamená Get Used to?
"GET USED TO" = zvyknout si na něco

Vazbu GET USED TO překládáme jako "zvyknout si na něco". I zde pak díky tomu, že vazba USED TO má před sebou sloveso "GET", můžeme větu transformovat do libovolného času.Vazba "used to" má stejný význam jako užití modálního slovesa "would" pro opakující se děj v minulosti. Vazba "used to" se používá hlavně, chceme-li zdůraznit, že opakovanou činnost v minulosti již neděláme nebo naopak činnost, kterou jsme nedělávali, teď děláváme.BE ABLE TO musíte použít tam, kde prostě CAN daný tvar nemá, tedy všechny infinitivy, holé infinitivy, dokonavé časy (před- časy), budoucnost apod.

Kdy se používá must a have to : V přítomném čase lze použít buď modál must nebo vazbu have to. Mezi nimi je však drobný významový rozdíl. Zatímco must vždy povinnost uděluje, přikazuje (povinnost vychází od mluvčího), have to ji pouze oznamuje (povinnost vychází z okolností, pravidel, či od jiných mluvčích).

Co znamená though

Slůvko though/'ðəʊ/ patří mezi spojky přípustkových vět. Má stejný význam jako although/ɔ:l'ðəʊ/ nebo even though/ˌi:vən'ðəʊ/ , tedy ačkoli, i když.

Co znamená has been : Sloveso. sb has been to sth po have vyjadřuje, že (už) někdo někde byl, nebo že něco již bylo provedenokdo už byl(a) kdeI have never been here. Nikdy jsem tu nebyl.

Can znamená 'moci', proto COULD znamená 'mohl bych'. Sloveso shall se v dnešní běžné angličtině tak často nepoužívá. Mírně pokročilí by snad měli znát jen to, že se používá v otázce první osoby a vyjadřuje jakousi nabídku (otázku, zda 'máte' něco udělat).

HAVE TO – muset

Co musíme a nemusíme, vyjádříme nejlépe pomocí slovesa, které už by mělo být každému důvěrně známé – sloveso HAVE. Ve významu muset/nemuset za slovesem HAVE následuje infinitiv s částicí TO.

Co je to must

Sloveso must používáme pro příkazy, tehdy, když mluvčí někomu uděluje povinnost. Do češtiny ho můžeme přeložit jako 'muset': You must be quiet. Musíš být tiše.ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH

Tyto spojky mohou v angličtině uvozovat vedlejší věty přípustkové. Znamenají něco jako české ačkoliv, ač, i když.go away {sloveso}

odcházet [odcházím] {sl.} odejít [odejdu] {sl.}

poté {přísl.}

Co to je over : Příslovce. nahoře, vrchem, horem letící ap.

Co je to keep : držet ( se ), udržovat ( se ), zůstat ( v daném stavu ) keep one's feet udržet se na nohou ( nespadnout ) Don't keep him waiting .

Co znamená Let’s go

let's: Let's go. Pojďme., Jdeme.

1. pryč ( pohybovat se ap .) v češtině často u sloves předpona od – take sb away odvést koho ( pryč ) walk away odejít , odkráčet right away rovnou , hned ( udělat ap .)tam {zájm.}

Co je catch up : dopadnout, chytit koho (policejní zadržení ap.) dohánět co (resty ap.)