Antwort Co znamená elektronicka licence? Weitere Antworten – Co je druhotná elektronická licence

Co znamená elektronicka licence?
Druhotné licence jsou takové softwarové licence, které jejich původní vlastník zakoupil z distribuční sítě výrobce a převedl je na třetí subjekt. I když to mohou licenční ujednání některých výrobců softwaru zakazovat, jde na území Evropské unie (a EHS) o legální praxi, neboť v těchto případech došlo k tzv.ESD licence – elektronická licence bez jakékoliv hmotné podoby (electronic software delivery). Je vhodná pro okamžitý nákup, kdy nechcete nebo nemůžete čekat na dodání klasickým způsobem. Po zaplacení vám licenční kód a postup, jak jej použít, dorazí během pár okamžiků.Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem. Přestože význam pojmů oprávnění, povolení, licence, koncese atd.

Co je to Softwarova licence : Softwarová licence je v informatice právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat software, který je chráněn zákonem. V České republice se jedná o Autorský zákon.

Co to znamená druhotné

Druhotná surovina, také sekundární surovina, je vždy produkt nějaké lidské činnosti, na rozdíl od běžné přírodní (prvotní, primární) suroviny, kterou ve výrobním procesu (cyklu) nahrazuje.

Co je druhotná licence Microsoft Office : Druhotná licence (tzv. použitá licence) je licence, která je vykoupena od společností, které již licenci nevyužijí, např. z důvodu přechodu na novější software. Tyto licence mohou být v souladu s evropskou směrnicí dále legálně přeprodávány.

OEM licence je způsob licencování softwaru, kdy je licence k danému programovému vybavení získána koncovým uživatelem současně se zakoupením hardwaru či jiného softwarového produktu. OEM verze softwaru může mít stejný rozsah funkcí jako plná verze, ale je poměrně časté, že funkce OEM verze jsou omezené.

Jako „druhotné licence“ jsou obecně vnímány takové softwarové licence, které jejich původní vlastník zakoupil z distribuční sítě výrobce, ale již je nepotřebuje. Tento nabyvatel je již nepoužívá a prodal je novému zájemci.

Co umoznuje licence

Licence s tímto symbolem opravňuje uživatele k pozměňování či doplňování díla. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. dramatizace, překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb.Zkoušky pro nejběžnější pilotní průkazy stojí od 45 000 CZK do 300 000 CZK.Typy licencí

  • Lokální licence.
  • Síťová licence.
  • Multilicence.
  • Vzdělávací licence.
  • Studentská licence (zapůjčení programů pro zpracování diplomových prací)
  • Firemní verze.
  • Zapůjčení programů


Microsoft Windows 10 Pro CZ 64-bit, elektronická licence, X19-99481, druhotná licence

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Cena 818 Kč bez DPH
990 Kč

Kde koupit druhotnou licenci Windows : Windows můžete koupit za plnou částku přímo v online obchodě Microsoftu, nebo u jeho partnerů. Je to nejjednodušší cesta, jak licenci získat a být si jistý, že máte 100% originální kopii. Nejlepší řešení pro firmy, nebo pro čestné jedince, kteří rádi zaplatí vývojářům za jejich tvrdou práci.

Jaký je rozdíl mezi Office 365 a Microsoft 365 : Jaký je rozdíl mezi Office 365 a Microsoftem 365 Microsoft 365 obsahuje všechno, co znáte z Office 365. Microsoft 365 pomáhá lidem i firmám dosahovat lepších výsledků pomocí inovativních aplikací Office, inteligentních cloudových služeb a špičkového zabezpečení.

Jak používat Microsoft Office zdarma

Studenti a pedagogové z oprávněných institucí si mohou zaregistrovat Office 365 Education zdarma, včetně aplikací Word, Excel, PowerPoint, OneNote a nyní také Microsoft Teams a další nástroje pro výuku. Zadejte platnou e-mailovou adresu vaší školy a začněte již dnes.

Poskytovatel licence tímto uděluje držiteli licence nevýhradní, nepřenosnou, bez možnosti nepřevoditelnou licenci, bez nároku na sublicenci na: přistupování, zobrazování, integraci a používání softwaru v jedné (1) internetové doméně, která byla registrována u poskytovatele licence.Co je Office LTSC Office LTSC je nejnovější časově neomezená verze Microsoft 365 pro komerční zákazníky a zákazníky z oblasti státní správy, licenci založenou na zařízení, která je k dispozici pro jednorázový a časově neomezený nákup, a je dostupná na obou platformách (Windows i Mac).

Co je digitální licence Windows 10 : Digitální licence (ve Windows 10 verze 1511 označovaná jako digitální nárok) je metoda aktivace ve Windows 10, která nevyžaduje zadání kódu Product Key. Kód Product Key je 25místný kód, který slouží k aktivaci Windows.