Antwort Co to je Urs? Weitere Antworten – Co je Ureterorenoskopie

Co to je Urs?
Ureterorenoskopie je zákrok, při kterém vám bude močovod a dutý systém ledviny prohlédnut optickým přístrojem. Tento přístroj je zaváděn močovou trubicí a standardně výkon probíhá v celkové anestézii (narkóze).RTS Stavitel + je nástroj, který vám pomůže získat nové zakázky, zpracuje časový průběh výstavby a bude sledovat prostavěnost při realizaci. Nejrozšířenější nástroj ve stavebnictví obsahuje také aktuální vydání RTS DATA 2024. RTS Stavitel + je jednoduché a přehledné řešení pro podnikatele ve stavebnictví.Soustava RYRO® je nová, samostatná část Cenové soustavy ÚRS, určená pro snadné a rychlé oceňování výstavby budov. Jedná se o agregované položky, pomocí kterých lze v přípravné fázi výstavby (studie, DUR, DSP) bez zbytečných složitostí velice rychle ocenit pozemní stavbu a to jak bytovou tak i nebytovou.

Jak dlouho trvá operace ledvinových kamenů : Princip operace je přístup ke kameni zavedením nástroje s kamerou do ledviny přes kůži na boku. Konkrement se rozdrtí a zároveň se jemná drť odsaje z ledviny. Délka operace je závislá na velikosti a uložení kamene, trvá v průměru přibližně 60 minut.

Co nejíst při ledvinových kamenech

Důležitý je i střídmý příjem nebo částečné omezení potravin s vysokým obsahem šťavelanů, tj. špenátu, reveně, červené řepy, fazolí, částečně i mrkve, hroznů, borůvek, pomerančů a grapů, silného čaje, kakaa a čokolády. Také je vhodné omezit i příjem vápníku (snížit množství mléčných výrobků).

Co je to JKSO : Co je „JKSO“ Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen „JKSO“) je jednou ze základních částí soustavy ekonomických číselníků, které slouží především k analytickým a statistickým procesům.

Upozornění pro uživatele CS RTS na zvýšení cen oceli

Název materiálu MJ Odbytová cena RTS 2021/ I. v Kč
Tyč ocelová kruhová jakost S355 D 36 mm t 24 422
Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x6 mm t 23 447
Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 t 23 241
Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235 t 23 685


Informace o zkratce 'ÚRS'

Dříve označení firmy Ústav racionalizace ve stavebnictví, dnes označení ceníku stavebních prací.

Co to je Database

Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.den po operaci – výjimečně ale může být ponechán i pro pobyt doma (i s měchýřovým katétrem) kvůli definitivnímu zahojení ledviny. Stehy vám budou odstraněny ještě před propuštěním z hospitalizace. Průměrná délka pobytu v nemocnici je 9-10 dní.Jak poznám, že mám ledvinové kameny

  1. bolest v bedrech na straně, kde je postižená ledvina (může se zhoršovat po fyzické námaze)
  2. časté nucení na močení nebo až úniky moči.
  3. bolestivé močení
  4. krev v moči.
  5. netvoření moči (anurie)
  6. nevolnost.
  7. horečka.
  8. kolikovitá bolest.


Kameny obsahující kyselinu močovou je možné roz- pustit. Tato metoda spočívá ve zvyšování pH moči z kyselého na zásadité. Obvykle se užívají perorální preparáty jako citrát draselný nebo bikarbonát sodný. Po dosažení pH 7,0-7,2 se začne kámen zmenšovat, nebo se může úplně rozpustit.

Jak vymočit ledvinový kámen : Konzervativní léčba ledvinových kamenů zahrnuje podávání léků (spasmolytik, léků na rozpouštění močových kamenů, analgetik) za současně zvýšeného pitného režimu. Jde tedy o způsob, jak vymočit ledvinový kámen.

Co je Thu : THU – technicko-hospodářské ukazatele – (rozpočtové ukazatele) zpracovává např. Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví (ÚRS) na základě statistického vzorku již realizovaných staveb, které jsou rozčleněny podle druhu a vybavení a je zjištěna jejich průměrná cena na objemovou jednotku.

Co je to Vrn

VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby.

Toto je to ve stavebních standardech výslovně uvedeno. Zkušenosti ukazují, že průměrné ceny se pohybují spíše kolem 6.500 Kč za metr kubický obestavěného prostoru bez DPH.Činitel stojatého vlnění, ČSV (často mechanicky překládaný z angličtiny jako poměr stojatých vln, PSV, anglicky Standing Wave Ratio, SWR) je poměr maximální a minimální amplitudy při stojatém vlnění.

Co je NUS : NUS – náklady na umístění stavby – zvýšené režijní náklady dodavatele. Jejich promítnutí je buď součástí individuální ceny (její režie) nebo je řešeno přípočtem ke směrné ceně (v ní je režie bez těchto nákladů).