Antwort Co to je mystery? Weitere Antworten – Co je to mystery shopping

Co to je mystery?
Mystery shopper je výzkumník, fiktivní nakupující, který vystupuje jako běžný zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, nastolení problému či stížnosti nebo hraní určité role. Tato technika sběru dat eliminuje únik informací, na rozdíl od jiných výzkumných technik (např. dotazování, experiment).Přišel proto, že se chystá otestovat kvalitu poskytovaných služeb. Bude provádět takzvaný mystery shopping. Prodejci mystery shoppera identifikují dle následujících znaků: zjevně neví, co chce, není schopen říct, pro co si přišel a na dotazy obsluhy odpovídá nejistě, neurčitě, nebo jen krčí rameny. Stojí, kouká, váhá.Kolik vydělává Mystery shopper v České republice Pokud se podíváme na Mystery shopper platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 480 000 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 40 000 Kč za měsíc, 10 000 Kč za týden nebo 250 Kč za hodinu.

Jak probíhá mystery shopping : V hlavní roli mystery shopper – postrach poskytovatelů služeb, prodavačů a kohokoliv, kdo přichází do kontaktu se zákazníky. Jeho úkolem je předstírat, že je běžný zákazník a provést fiktivní nákup nebo vyzkoušet určitou službu. Během toho vše pozorovat a hodnotit.

Kolik stojí mystery shopping

ODMĚNA ZA MYSTERY SHOPPING

Odměny za mystery shopping se v agentuře Hello Innovation pohybují od 100,- Kč do 800,- Kč za jednu kvalitně provedenou návštěvu a správně a včas vyplněný dotazník. Výše odměny se standardně odvíjí od náročnosti provedení mystery scénáře a délky návštěvy.

Jak se stát Mystery Shopperem : Mystery shopper po návštěvě vyplňuje předem známý dotazník, kde odpovídá a popisuje situace z návštěvy. Objektivní i subjektivní hodnocení mystery shoppera je forma zpětné vazby ke kvalitě a úrovni poskytovaných služeb. Díky tomu je mystery shopping přínosem nejen pro vedení prodejny, ale i pro samotné prodejce.