Antwort Co je to SELV PELV FELV? Weitere Antworten – Co je FELV elektro

Co je to SELV PELV FELV?
Pokud se v samotném obvodu s malým napětím další ochranná opatření neprováděla, předřadilo se písmeno F – od „functinal“ tedy „funkční“ nebo možná výstižněji „pracovní“, takže obvod s označením FELV označuje, že je v něm použito malé napětí pouze z funkčních (pracovních), nikoliv ochranných důvodů.Z anglického Safety Extra Low Voltage, ve volném překladu "Bezpečné Velmi Malé Napětí" je zpravidla na samotných zařízeních označováno značkou čtyž písmen SELV.Ochrana při poruše: neživé části zařízení obvodu FELV musí být spojeny s ochranným vodičem vstupního obvodu zdroje, chráněným automatickým odpojením od zdroje. Zdrojem sítě FELV musí být buď transformátor alespoň s jednoduchým oddělením vinutí nebo vyhovující obvodům SELV a PELV.

Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany PELV : PELV je ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna všemi následujícími požadavky: omezením napětí v obvodu, který může být uzemněn anebo na neživých částech, které mohou být uzemněny ; ochranným oddělením sítě PELV od všech ostatních obvodů jiných než SELV a PELV.

Co je to FELV

Toto závažné onemocnění je vyvoláno retroviry a způsobuje u koček poruchu imunity a nádorové bujení. Onemocnění (tento virus) je pro kočky specifické a není prokázán přenos na jiná zvířata nebo na člověka.

Jaký je rozdíl mezi SELV a PELV : Elektrický předmět s ochranou SELV, podobně jako u PELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné elektrické napětí. Na rozdíl od PELV však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi.

Obvody FELV jsou tedy obvody malého napětí, které se používají z funkčních neboli pracovních důvodů.

Zjištění styku s infekcí se provádí jednoduchou krevní zkouškou (zjišťováním protilátek v krvi) Pozitivní výsledek ještě neznamená katastrofu, může to pouze znamenat, že kočka je infikovaná, ale imunní. Podobně, ale negativní test ještě neznamená že kočka je „čistá“.

Jak se přenáší FeLV

FeLV pozitivní jedinci jsou zdrojem nákazy pro kočky ve svém okolí. Virus se šíří slinami, oronasálními sekrety, močí, trusem, mlékem. K přenosu z kočky na kočku dochází nejčastěji při pokousání. Nicméně jakákoliv forma blízkého kontaktu (společná péče o srst, sdílení misek, záchodků, aj.)Protective Extra-Low Voltage (zkratka PELV) označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrický předmět s ochranou PELV, podobně jako u SELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí. Na rozdíl od SELV je kostra předmětu spojena s ochranným vodičem.Klinické příznaky

Při rozvoji onemocnění dochází k chudokrevnosti, kočky jsou náchylné k infekci, mají často záněty průdušek a plic. Později bývá postižený i trávicí trakt. Kočky zvrací, mají průjem, silně hubnou, objevují se záněty v dutině ústní, záněty očí, zvětšení mízních uzlin, postižení jater i dalších orgánů.

Virus kočičí leukémie (FeLV) je pravděpodobně nejdůležitějším virem, který se vyskytuje u koček. Přibližně u jedné ze tří koček které s virem přijdou do styku se vyvine infekční onemocnění, které téměř vždy končí smrtí.

Co je FeLV pozitivní : Je to nejčastější příčina rakoviny koček. Může způsobit různé krevní poruchy a může taky decimovat imunitní systém tak, že se tělo nemůže bránit před jinými infekcemi. běžné patogeny nalezené v prostředí, které nepoškozují zdravá zvířata, mohou způsobit těžkou nemoc u FeLV-pozitivních koček.

Co jsou obvody PELV : Použití ochrany malým napětím (PELV) má chránit osoby před úrazem elektrickým proudem způsobeným dotykem neživých částí a dotykem živých částí na omezené ploše.

Jak dlouho zije kočka s FeLV

Virus v prostředí není odolný, přežívá maximálně několik hodin, proto nemusíte mít strach pořídit si po úmrtí nemocné kočky novou, ale je dobré před tím vyměnit toaletu, misky a další pomůcky a prostředí vydezinfikovat savem. V případě negativity rychlého testu na FeLV je možné provést vakcinaci kočky.

Bledé dásně, žluté sliznice v tlamě, průjem a ztráta hmotnosti mohou být prvními signály viru kočičí leukémie (FeLV). Virus kočičí leukémie je po úrazu druhou nejčastější příčinou úmrtí koček. Ve Vethope můžeme virus odhalit během deseti minut pomocí jednoduchého SNAP FeLV testu.