Antwort Co je to síť TN C? Weitere Antworten – Co je síť TN-C

Co je to síť TN C?
Síť TN je charakterizovaná spojením neživých částí s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranného vodiče PEN. Síť TN-C je klasické provedení sítě TN, které se v ČR uplatňovalo v běžné výstavbě do r. 1995. V těchto sítích, které se nadále provozují, se pro funkci ochranného vodiče PE využívá střední vodič sítě N.Jen a pouze takovouto síť, kde vede samostatně N/PE od zdroje, lze označovat jako TN-S. V okamžiku, kdy se někde v síti objeví vodič PEN, tak už se nikdy nebude a nemůže jednat o síť TN-S. Pokud od zdroje vede PEN vodič, čili je kombinovaný střední a ochranný vodič, pak se toto připojení označuje TN-C.Do rodinného domku klasicky přivedena TNC síť přes hlavní domovní skříň a elektroměrovou skříň. Za elektroměrem v měřené části je bod rozdělení PEN na PE a N a domovní rozvody jsou tak již TNS.

Co je vodič T : Uzel sítě je přímo uzemněný (T), neživé části spojené s ochranným vodičem (N), pak následuje část sítě provedená jako TN-C (kombinovaný ochranný vodič se středním) a v určitém místě se provede rozdělení ochranného a středního vodiče, takže dále pokračuje síť TN-S. Oba vodiče se pak již nikdy nesmí spojit!

Jak zapojit proudový chránič v TN C

Do chrániče se připojují všechny pracovní vodiče (tedy všechny fáze a střední nulový vodič, tzv. „nulák“). Ochranný vodič PE se nesmí připojit a vodiče PE a N se za chráničem nesmí spojit. Vodič PEN se v instalaci s chráničem neuvažuje, proto nelze použít proudový chránič v síti TN-C*.

Jaké jsou druhy síti : Existuje pět hlavních kategorií dělení počítačových sítí podle rozsáhlosti:

  • osobní sítě – PAN (Personal Area Network),
  • lokální sítě – LAN (Local Area Network),
  • metropolitní sítě – MAN (Metropolian Area Network),
  • rozsáhlé sítě – WAN (Wide Area Network),
  • globální sítě – GAN (Global Area Network).

Zapojení třívodičové zásuvky do sítě TN-C-S

Fázový vodič při předním pohledu na zásuvku se zapojuje k levé zdířce, nulový se naopak zapojuje ke zdířce pravé. Třetí vodič, ochranný, se připojí na středový kolík.

proudové chrániče.

Proudový chránič nesmí být používán v sítích TN-C. Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, nesmí být vodič PEN použit za chráničem na straně zátěže. Spojení ochranného vodiče s vodičem PEN musí být provedeno před chráničem, tj. na straně zdroje.

Co znamená síť TT

Síť TT má jeden bod přímo uzemněný a neživé části elektrických zařízení jsou v této síti spojeny se zemniči nezávislými na zemničích sítě. V sítích TT jsou chráněné neživé části připojeny na ochranný vodič, který není s uzemněným středem zdroje spojen přímo, ale přes zem.Nulovací vodič je nahrazen mezinárodním označením a termínem PEN (Protective Earthing and Neutral conductor, vodič ochranného uzemnění a nulový). Písmena PE označují ochrannou funkci vodiče a písmeno N funkci pracovního středního, resp. nulového (popř. neutrálního) vodiče.Dělení dle velikosti:

LAN (local area network) – místní počítačová síť například v domácnosti či jedné budově (např. ethernet), MAN (metropolitan area network) – metropolitní síť propojující větší množství zařízení v městské zástavbě, WAN (wide area network) – rozlehlá síť spojující LAN a MAN sítě (např.

lokální sítě – LAN (Local Area Network), metropolitní sítě – MAN (Metropolian Area Network), rozsáhlé sítě – WAN (Wide Area Network), globální sítě – GAN (Global Area Network).

Jak zjistit kde je fáze : Nejlepším způsobem jak zjistit zdířku fáze je „fázovka“ . Vypadá jako šroubovák, obsahuje doutnavku a má kovové zakončení. Funguje tak, že kovového zakončení se dotkneme prstem a druhý konec fázovky vložíme do zásuvky. Pokud se doutnavka rozsvítí, pak se dotýkáme fáze.

Jaké ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje : Proudový chránič nesmí být používán v sítích TN-C. Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, nesmí být vodič PEN použit za chráničem na straně zátěže. Spojení ochranného vodiče s vodičem PEN musí být provedeno před chráničem, tj. na straně zdroje.

Co znamená síť LTE

LTE je technologie vysokorychlostního internetu pro mobilní sítě. Jedná se o nástupce 2G standardu GSM. Název vznikl jako zkratka z oficiálního názvu Long Term Evolution. Oproti starším 3G a 2G sítím přináší rychlejší stahování a nahrávání dat.

LTE (Long Term Evolution) je standard širokopásmové sítě, který zajišťuje přenos dat. Nejčastěji je využíván v rámci mobilního internetu, a ve své podstatě je vylepšenou verzí sítě 3G. Není proto divu, že je LTE někdy označován termínem 3.95G, byť na trhu se můžeme setkat i s poměrně zavádějícím pojmenováním 4G.Je to pracovní vodič, ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká „nulák“. Tento vodič musí mít nejmenší průřez 10mm2 u mědi a 16mm2 u hliníku.

Jak poznat fázi a Nulák : Fázový vodič má černou barvu, nulový je modrý a ochranný disponuje žlutozeleným zabarvením. Díky standardizaci je prakticky nemožné si jednotlivé vodiče splést.