Antwort Co je to Radka? Weitere Antworten – Co to znamená Radka

Co je to Radka?
Radka je ženské jméno pocházející z mužského jména Radoslav nebo případně Radmil. Má význam "radostná" nebo "radující se". Její svátek slavíme 14. září.

Radka
Původ slovanský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 26 299
Pořadí podle četnosti 53.

Domáckými variacemi jména jsou Ráďa, Rady, Raduš, Raduška, Raduna, Radunka, Raděnka, Radečka apod. Jméno Radka se užívá i ve slovenštině, němčině nebo bulharštině.

Co je to Radek : Radek je mužské křestní jméno slovanského původu (ženskou formou jména je Radka). Znamená „radovat se, šťastný“.

Co to znamená Rosťa

Význam jména Rostislav

Rostislav je mužské křestní jméno slovanského původu. Vykládá se jako „ten, kdo rozšiřuje slávu“. Další variantou jména je Rastislav (srov. s Vratislav).

Odkud pochazi jméno Radek : Mužské křestní jméno Radek má slovanský původ. Jméno vzniklo osamostatněním domácké varianty jmen začínajících na Rad- (Radovan, Radomír, Radimír, Radoslav aj.), příp. jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad apod.). Jméno se vykládá ze slova "radovat se", tedy jako "radující se", "radostný", "radost dávající".

Domácky se jméno užívá jako Radanka, Radanečka, Raděnka, Raduška nebo Radka. Jméno Radana najdeme i ve slovenštině, bulharštině nebo srbštině.

Například mezi lety 2006 až 2013 bylo pojmenováno pouze 13 dětí jako Adolf. Podobný vývoj se dá vysledovat i v České republice. Adolfů stále ubývá a dnes u nás má toto jméno kolem 2500 osob.

Jak říkat dorotě

Domácky se jméno užívá ve variacích Dora, Dorka, Dorča, Dorotka, Dorinka apod. Jméno se užívá i v angličtině jako Dorothy nebo Dorothea.řádky {mužský rod množné číslo}

lines {mn. č.}Radek je investor a pochází z Prahy. Šest let vedl mezinárodní tým Microsoftu ve Spojených státech amerických. Účastnil se i televizní show Amerika hledá talent, kde pak účinkoval ve videoklipu s Tyrou Banks.

Rostislav (nebo také Rastislav, Rastic, Rasticlao, Rastislaus, někdy též Radislav či Ladislav) z dynastie Mojmírovců ( – po 870 Bavorské vévodství) byl v letech 846–870 druhým velkomoravským knížetem. Za jeho vlády se na území Velkomoravské říše uskutečnila cyrilometodějská misie.

Co znamená jméno Rostislav : Rostislav je mužské křestní jméno slovanského původu. Vykládá se jako „ten, kdo rozšiřuje slávu“. Další variantou jména je Rastislav (srov. s Vratislav).

Kdy má svátek Radka : 14. 9.

Jak říkat jméno Štěpán

Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.

Ženské křestní jméno Radana má slovanský původ. Jméno vzniklo zkrácením slovanského jména Radovana, které je latinským překladem jména Hilarius, Hilaria. Z latinského slova "hilaris" ("veselý") se i jméno Radana překládá jako "radostná", "radující se" či "radost přinášející".Jiří je nejčastější české mužské jméno. K roku 2016 bylo jeho nositeli 296 090 Čechů. Za svou četnost vděčí zejména své velké popularitě od 40.

Kolik jmen je v Česku : Databáze obsahuje 412 387 unikátních příjmení a 147 511 unikátních jmen.