Antwort Co je to Šlajska? Weitere Antworten – Co je to Šlajsna

Co je to Šlajska?
Slouží buď k dopravním účelům (vorová propust, plavební propust, sportovní propust, slangově šlajsna z německého Schleuse) nebo k regulaci vodní hladiny, jako rybí přechod atd. Hlavním původním účelem, proč byly jezy s propustmi stavěny, bylo umožnění voroplavby.Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.Profitování, nebo hovorově šmelina, je označení pro vytváření zisku neetickým způsobem. Může se jednat o zakázaný, nedovolený, pokoutní, černý obchod, nebo legální obchod se zbožím, kterého je nedostatek především v období nouze nebo nedostatečná nabídka na trhu, nebo aktivity jako lichva apod.

Co je to šlajfka : Kravata (také vázanka, šlajfka či uzel) je část oblečení, které již více než 350 let slouží jako součást pánského šatníku. Podle sociologů a módních historiků je její funkce pouze estetická a sociální. Používání kravaty upravuje etiketa.

Co to je konicky

Hobby (z angl. hobby-horse, koníček) nebo koníček je soustavná činnost, kterou se lidé zabývají ze zájmu, ze záliby a ve svém volném čase. Neslouží k obživě, ale pro potěšení a pocit seberealizace.

Co je to RIZZ : Rizz – Termín „rizz“ je zkratkou slova charisma, které pochází z řečtiny. Charisma je osobní kouzlo, díky kterému má člověk schopnost zaujmout a přilákat k sobě pozornost žen i mužů. Pokud má někdo „rizz“, je zkrátka neodolatelný, přitažlivý.

lstmi) jednání směřující k oklamání někoho; úskok, šalba: užít lsti; sáhnout ke lsti; utéci se ke lsti; strojit, vymýšlet l.; dosáhnout něčeho lstí; ženská l.; politická, válečná l.

šotolina se používá především ve stavebnictví. Například jako finální vrstva pod zámkovou dlažbu. Dále ji lze využít pro úpravu cest, ke spárování dlažebních kostek nebo jako náplň do filtračních jímek. Velikost zrn toho štěrku je do 4mm.

Co je to spleť

spleť – Slovník současné češtiny | Nechybujte | Lingea s.r.o. 1. 2. nerozlišitelná směsice ( vjemů , pocitů ap .)Původ dnešní kravaty

S první generací dnešních kravat přišli chorvatší žoldáci, které si během třicetileté války (1618 až 1648) najímal francouzský král Ludvík XIII. Takto také kravata údajně získala svůj název, který je odvozen od slova „cravat“, jež odkazuje na slovo „Croat“, tedy Chorvat.Hobby je činnost konaná ve volném čase, ze záliby, českým slovem koníček. Slovo jsme přejali z angličtiny, kde se jím označuje malý kůň, hříbě, a kromě toho i záliba.

Pro účely tohoto seznamu se zaměřím na 8 různých kategorií neboli typů koníčků: fyzické koníčky/aktivní koníčky, kreativní a kutilské koníčky, intelektuální koníčky, hudební koníčky, sběratelské koníčky, koníčky spojené s jídlem/pitím, koníčky spojené s hrami/rebusy a modelářské/dřevařské koníčky.

Co znamená česky Slay : 1. sth ( form .) zabít co ( draka ap .)

Co znamená být based : Tenhle krok je based. Based se říká lidem kteří si dělají co chtějí a mají názor společnosti na ně u zadku. Například člověk co má rád pizzu s ananasem tak je based/frajer, protože má u zadku to že spousta lidí pizzu s ananasem odsuzuje, a dělá si co chce.

Co to je Šalovat

Sloveso šalovat slovníky označují za slangové, v jazyce zedníků, ale i nás kutilů, znamená obkládat prkny, bednit.

Shleha je vysoce sofistikovaným přípravkem pro zlepšení energizace, koncentrace, vitalizace a stimulace organizmu. Její receptura vychází z tradiční asijské medicíny a posledních vědeckých poznatků.Ceník prodeje štěrků, písků, recyklátu a zemin

Ceník platný od 1.4.2024
Šotolina 250,-
Kopaný písek tříděný 0-4 Ondratice 294,-
Náplava Božice 480,-
Štěrkopísek Tovačov 0/4 490,-

Co je to skvost : cenný ozdobný předmět zhotovený z drahých kovů, kamenů apod.