Antwort Co je TN-s? Weitere Antworten – Co je to síť TN CS

Co je TN-s?
Síť TN je charakterizovaná spojením neživých částí s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranného vodiče PEN. Síť TN-C je klasické provedení sítě TN, které se v ČR uplatňovalo v běžné výstavbě do r. 1995. V těchto sítích, které se nadále provozují, se pro funkci ochranného vodiče PE využívá střední vodič sítě N.Do rodinného domku klasicky přivedena TNC síť přes hlavní domovní skříň a elektroměrovou skříň. Za elektroměrem v měřené části je bod rozdělení PEN na PE a N a domovní rozvody jsou tak již TNS.Jen a pouze takovouto síť, kde vede samostatně N/PE od zdroje, lze označovat jako TN-S. V okamžiku, kdy se někde v síti objeví vodič PEN, tak už se nikdy nebude a nemůže jednat o síť TN-S. Pokud od zdroje vede PEN vodič, čili je kombinovaný střední a ochranný vodič, pak se toto připojení označuje TN-C.

Co je vodič T : Uzel sítě je přímo uzemněný (T), neživé části spojené s ochranným vodičem (N), pak následuje část sítě provedená jako TN-C (kombinovaný ochranný vodič se středním) a v určitém místě se provede rozdělení ochranného a středního vodiče, takže dále pokračuje síť TN-S. Oba vodiče se pak již nikdy nesmí spojit!

Kde se pouziva síť TN s

při provozu sdělovacích zařízení. Protože byl tento problém znám již v době platnosti staré normy ČSN 34 1010, byla instalace soustavy TN-S požadována při výstavbě sdělovacích zařízení. Konstrukce sítě TN-S také umožňuje využít k ochraně neživých částí proudové chrániče, což není v síti TN-C bez úprav možné.

Jak musí být u proudového chrániče v síti TN CS provedeno spojení ochranného vodiče PE s vodičem PEN : proudové chrániče.

Proudový chránič nesmí být používán v sítích TN-C. Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, nesmí být vodič PEN použit za chráničem na straně zátěže. Spojení ochranného vodiče s vodičem PEN musí být provedeno před chráničem, tj. na straně zdroje.

Přípojnice původně zamýšlené jako N a PE budou spojeny. Rozdělení na samostatný střední a samostatný ochranný vodič pak může být provedeno v podružném rozváděči, přičemž ze spojených přípojnic v podružném rozváděči může být veden jak vodič PEN ke svítidlům, tak samostatné střední a ochranné vodiče zásuvkových obvodů.

Zapojení třívodičové zásuvky do sítě TN-C-S

Fázový vodič při předním pohledu na zásuvku se zapojuje k levé zdířce, nulový se naopak zapojuje ke zdířce pravé. Třetí vodič, ochranný, se připojí na středový kolík.

Co znamená síť TT

Síť TT má jeden bod přímo uzemněný a neživé části elektrických zařízení jsou v této síti spojeny se zemniči nezávislými na zemničích sítě. V sítích TT jsou chráněné neživé části připojeny na ochranný vodič, který není s uzemněným středem zdroje spojen přímo, ale přes zem.Nulovací vodič je nahrazen mezinárodním označením a termínem PEN (Protective Earthing and Neutral conductor, vodič ochranného uzemnění a nulový). Písmena PE označují ochrannou funkci vodiče a písmeno N funkci pracovního středního, resp. nulového (popř. neutrálního) vodiče.Připojení ke kostře je označeno symbolem uzemněním. Modrý je nulový vodič, "nulák", který by neměl být pod proudem. Značení písmenem N. Hnědý (případně černý) je fázový vodič, "fáze", který by měl být pod proudem, "kope".

Podmínka, která musí být pro zajištění automatického odpojení splněna je Zs ≤ 0,5 × Uo/Ia. Ověření: Impedance smyčky za studeného stavu – odečtená z tabulky 1 je průměr mezi 0,96 a 1,2 Ω – přesně 1,08 Ω (vypočítáme-li průměr odpovídající délce 45 m).

Jaké ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje : Proudový chránič nesmí být používán v sítích TN-C. Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, nesmí být vodič PEN použit za chráničem na straně zátěže. Spojení ochranného vodiče s vodičem PEN musí být provedeno před chráničem, tj. na straně zdroje.

Jak musí být u proudového chrániče v síti TN CS provedeno rozdělení vodiče PEN na PE an : Do chrániče se připojují všechny pracovní vodiče (tedy všechny fáze a střední nulový vodič, tzv. „nulák“). Ochranný vodič PE se nesmí připojit a vodiče PE a N se za chráničem nesmí spojit. Vodič PEN se v instalaci s chráničem neuvažuje, proto nelze použít proudový chránič v síti TN-C*.

Jak rozdělit PEN na PE an

Přípojnice původně zamýšlené jako N a PE budou spojeny. Rozdělení na samostatný střední a samostatný ochranný vodič pak může být provedeno v podružném rozváděči, přičemž ze spojených přípojnic v podružném rozváděči může být veden jak vodič PEN ke svítidlům, tak samostatné střední a ochranné vodiče zásuvkových obvodů.

Vždy zapojujeme fázový vodič L (černý nebo hnědý) na levou zdířku, nulový vodič N (modrý) na pravou zdířku a ochranný vodič PE (zelenožlutý) na kolík. Při zapojování je třeba zbát, aby nebyla izolace vodičů přichycena pod šroubky a taktéž je zapotřebí nechat přiměřenou rezervu pro pozdější případné opravy.Vodiče se dělí na fázový, ochranný a nulový. Každý z vodičů je označen svou typickou barvou. Fázový vodič má černou barvu, nulový je modrý a ochranný disponuje žlutozeleným zabarvením. Díky standardizaci je prakticky nemožné si jednotlivé vodiče splést.

Co znamená síť LTE : LTE je technologie vysokorychlostního internetu pro mobilní sítě. Jedná se o nástupce 2G standardu GSM. Název vznikl jako zkratka z oficiálního názvu Long Term Evolution. Oproti starším 3G a 2G sítím přináší rychlejší stahování a nahrávání dat.