Antwort Co je geneticky modifikované? Weitere Antworten – Co jsou to geneticky modifikované potraviny

Co je geneticky modifikované?
Geneticky modifikovanou potravinou a krmivem se rozumí potravina a krmivo, které obsahuje geneticky modifikované organismy, sestává z nich nebo je z nich vyrobena. Legislativní rámec pro oblast GM potravin a krmiv je řešen na úrovni EU.Genetické inženýrství (genetická modifikace, genové inženýrství) je přímý zásah člověka do genomu organismu pomocí moderních DNA technologií. Metoda zahrnuje zavádění cizích genů do daného organismu.Geneticky modifikovaný organismus může být bakterie, rostlina nebo zvíře. Možnosti použití těchto organismů jsou velmi široké, i když zatím většinou slouží pouze k výzkumu v laboratořích. platí zejména pro použití GMO v zemědělství a při výrobě potravin.

Co je to GMO : GMO je zkratka pro geneticky modifikované organismy. Jedná se o organismy, jejichž genetický materiál byl uměle pozměněn tak, aby získaly novou vlastnost. Například se tak činí proto, aby byla rostlina odolnější vůči určité chorobě, hmyzu nebo suchu nebo aby se zvýšila výnosnost plodin.

Jak poznat geneticky modifikované potraviny

Podle nové legislativy musí být totiž označeny všechny výrobky, které obsahují víc než 0,9 % geneticky modifikovaných organismů. To se týká i GM krmiva pro zvířata. Pokud ale ve složení výrobku najdete např. „modifikovaný škrob“, nejedná se o geneticky modifikovaný výrobek.

Co je to bez GMO : Jedná se o geny, které se přirozeně v přírodě nevyskytují. Tento certifikát získají potraviny, které jsou vyrobeny bez použití geneticky modifikovaných surovin, a to ani v jedné fázi výroby. V České republice jej jako první začala udělovat společnost Bureau Veritas.

Genetické modifikace se provádějí za účelem zlepšení vlastností daného organismu a jsou stále předmětem mnoha diskuzí. Zatímco tradiční šlechtění umožňuje křížit jen jedince stejného nebo velmi příbuzného druhu, genové inženýrství umožňuje přenos genů mezi druhově velmi vzdálenými organismy.

Rizika GMO

Mezi rizika, o nichž se nejvíce diskutuje, patří například možné toxické nebo alergenní působení potravinářských produktů vyrobených z GM rostlin. U bakterií, v nichž se klonují geny cizích organismů se posuzuje riziko zvýšení jejich infekčního potenciálu.