Antwort Co je účetní zůstatek na účtů? Weitere Antworten – Jak zjistit zůstatek na účtu

Co je účetní zůstatek na účtů?
Svůj aktuální zůstatek najdete kdykoliv přímo ve své mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví. Stačí, když se přihlásíte. Zůstatky rozlišujeme dva, dostupný a účetní. Dostupný zůstatek vám ukazuje, kolik peněz máte reálně k dispozici a zobrazuje se vám vždy jako první.Aktuální zůstatek

To je ten, který na účtu máte. Od něj se odečítají (popř. se k němu přičítají) nezaúčtované transakce (například platba kartou).Disponibilní zůstatek změny

Disponibilní zůstatek může být navýšen o kontokorent či povolený debet, nebo snížen o ještě nezaúčtované transakce platební kartou, povinný minimální vklad či blokaci účtu (například z důvodu exekuce).

Co znamená zůstatek není k dispozici : Disponibilní zůstatek nás informuje, jakou finanční částkou máme aktuálně na účtu právě k dispozici čili kolik peněz můžeme utratit. Vedle pojmu disponibilní zůstatek se také můžeme setkat s pojmem účetní zůstatek, který na rozdíl od disponibilního zůstatku vyjadřuje, kolik peněz má klient právě na účtu.

Co je účetní zůstatek na účtu

Zůstatek vašich vlastních peněz na účtu označujeme jako "účetní" zůstatek. Pokud máte sjednaný kontokorent, pak k účetnímu zůstatku přičteme ještě sjednaný limit kontokorentu. Tento zůstatek vám ukazujeme jako "disponibilní" zůstatek, což jsou peníze, které můžete aktuálně z účtu čerpat.

Jak zjistit zůstatek na účtu Čsob : Přihlaste se do aplikace a klikněte na konkrétní účet. Klikněte na ikonku „Další“ s třemi tečkami. Rozbalí se vám přehled a zůstatky na účtu. Aktuální zůstatek – peníze, které máte na účtu bez započtení nezpracovaných plateb a kontokorentu.

Nepovolený debet neboli nepovolené přečerpání účtu je stav, kdy se bankovní klient dostane na svém běžném účtu tzv. do mínusu a nemá přitom sjednaný kontokorent, tedy povolený debet. Tato situace může nastat, pokud neví, že na účtu již nemá dostatečný disponibilní zůstatek a u obchodníka platba projde.

Zvýšit úvěrový limit lze pohodlně buď v Georgi, nebo v našich bankomatech, kde lze tento limit navýšit až do částky 50 000 Kč. Telefonicky můžete zvýšit limit na lince 800 207 207 v případě, že využíváte bankovnictví George.

Jaký je rozdíl mezi účetní závěrkou a uzávěrkou

Co je účetní závěrka

Samotná závěrka představuje vyhotovení účetních výkazů. Následuje vždy až po uzávěrce, která obsahuje všechny přípravné procesy, potřebné pro vytvoření požadovaných účetních dokumentů pro závěrku.Zůstatek vašich vlastních peněz na účtu označujeme jako "účetní" zůstatek. Pokud máte sjednaný kontokorent, pak k účetnímu zůstatku přičteme ještě sjednaný limit kontokorentu. Tento zůstatek vám ukazujeme jako "disponibilní" zůstatek, což jsou peníze, které můžete aktuálně z účtu čerpat.Všechny příkazy k úhradě a inkasa týkající se účtů jak ČSOB, tak i její divize IPB, budou směřovat na společný kód 0300.

Cizí slovo „debet“ lze do češtiny přeložit jako dluh nebo závazek. Debetní účet je takový, na kterém je záporný neboli debetní zůstatek. Jde o částku, kterou bance z nějakého důvodu dlužíte (úvěr, povolené přečerpání apod.).

Co když jsem na účtě v mínusu : Když jste v minusu, využíváte peníze banky a tím si je od ní půjčujete. Banka vám možnost přečerpat účet nejprve musí schválit a podle vaší bonity vám také nastaví maximální výši povoleného debetu. Peníze z kontokorentu můžete použít na cokoli.

Kdy se musí splatit kontokorent : Kontokorent se splácí sám. Každou příchozí úhradou na váš účet se snižuje částka, kterou jste na účtu v minusu. Jedenkrát za 12 měsíců však máte povinnost být na svém účtu v plusu a tím kontokorent splatit.

Co vše obsahuje účetní závěrka

Jaké náležitosti musí účetní závěrka obsahovat

  • název obchodní společnosti nebo jméno u fyzických osob.
  • sídlo, bydliště příp.
  • identifikační číslo.
  • právní formu účetní jednotky (např.
  • předmět podnikání, za kterým byla účetní jednotka zřízena.
  • rozvahový den – ke kterému se závěrka sestavuje.
  • okamžik sestavení účetní závěrky.


Časový limit, uzávěrka nebo deadline je krátký časový interval nebo okamžik, do kterého musí být splněn nějaký projekt, cíl, úkol. Jakmile tato doba uplyne, může být záležitost (např. pracovní projekt nebo školní úkol) považována za zpožděnou, po termínu nebo "po splatnosti".Samotné číslo účtu může obsahovat až 10 číslic, kód banky má vždy 4 číslice. Přes 90 % českých účtů žádné předčíslí nemá. Tam, kde je předčíslí součástí čísla bankovního účtu, je však nutné ho správně vyplnit a od hlavní části jej oddělit pomlčkou.

Jak poslat peníze na účet s předčíslím : Potřebuji odeslat peníze na účet s předčíslím. Jak to mám udělat V případě čísla účtu, které má rovněž předčíslí, se vše píše do jedné kolonky s názvem "Číslo účtu". Mezi předčíslím a samotným číslem účtu se píše spojovník (krátká vodorovná čárka), např.: 123456-1234567890.